K3 TILA-hanke

k3-transp-vihr-1-193x300

Toteuttaja: Muotoilun tutkimuslaitoksen tuki ry

Rahoittajat:

vellamo_teksti_alla_fin vipuvoimaaEU  alue

Päijät-Hämeen liitto, EAKR ja Vipuvoimaa EU:sta 

 

 


 

K3 -tilan varsinaiset kohderyhmät:

  • Yritykset ja yhteisöt
  • Koulutusorganisaatiot
  • Kolmas sektori
  • Kehittäjäorganisaatiot
  • Viranomaistahot

K3 TILAn välilliset kohderyhmät:

MALSKIn K3 konseptin ja itse keskuksen kehittäminen luo toimintamallin, jota erityisesti luovan alan toimijat ja yrittäjät voivat soveltaa toimintaa kehittäessään.

MALSKIn kehittäminen yritys- ja kulttuurikeskuksena lisää 3 – 5 vuoden aikajänteellä tarkasteltuna Lahden kaupungin keskustan elvyyttä ja vahvistaa taloudellista toimeliaisuutta keskustan alueella.

tw-7

Tiivistelmä toteutuksesta

Luovien alojen ja kulttuurin merkitys muiden toimialojen innovaatiokyvykkyyden parantamisessa on lisääntymässä. Tarvitaan entistä enemmän ammattilaisten osaamiseen perustuvia uusia toimialat ylittäviä tuote- ja palveluinnovaatioita. Tulevaisuuden haasteisiin on vaikeaa vastata vain vanhoja toimintatapoja kehittämällä. Uusia muotoja tarvitaan yritystoiminnassa ja tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa (co-creation, co-design, coworking). Tulevaisuudessa yhä useampi, etenkin luovilta aloilta (esim. muotoilu), valmistuva opiskelija joutuu työllistymään itsensä yrittäjänä. Oppilaitosten nykyinen yrittäjäkoulutus ei kuitenkaan anna riittäviä valmiuksia yrittäjyyteen. Myös kulttuurialoilla liiketoimintaosaamisen merkitys tulee kasvamaan.

Projektissa kehitetään K3 (koulutus, kulttuuri ja kasvuyrittäjyys) toiminta- ja palvelukonseptia sekä sen fyysistä toimintaympäristöä, MALSKIa. Toiminta- ja palvelumallien sekä tilakonseptien tueksi rakennetaan avoin digitaalinen informaatio- ja toimintaympäristö, jota jatkossa kehitetään toimijalähtöisesti. Tuloksina odotetaan syntyvän toiminta-, palvelu ja tilakonsepteja jotka voidaan skaalata muihin paikkoihin ja muille aloilla.

Ensimmäisen myymäläkonseptia kehittäneen työpajan tuloksia >>

Kaikille avoimien K3-työpajojen kutsut ja aiheet löydät TÄÄLTÄ >>

Kaikille avoimien K3-työpajojen yhteenvedot (pdf-tiedosto):

K3-työpaja #1 >>
K3-työpaja #2 >>
K3-työpaja #3 >>
K3-työpaja #4 >>
K3-työpaja #5 >>

K3 LOGOMO-vierailun matkaraporttiin voit tutustua TÄSTÄ.

K3 TILA -hankkeen loppuraportti >>

Lataa itsellesi K3 TILA -hankkeen loppuraportti TÄSTÄ (pdf, ~11MB)