Open Source Fashion

Open Source Fashion workshop is open to everybody! Welcome!
Open Source Fashion workshop is open to everybody! Welcome! Need more information?

In this co-design workshop, participants will discover, based on the “Business Model Canvas”, diverse scenarios for creating a livelihood based on open source fashion ideas. This workshop is, facilitated by Prof. Alastair Fuad-Luke, designers Natalia Mustonen (MA Fashion Designer) and Anja-Lisa Hirscher (Masters student Creative Sustainability) from Aalto ARTS in collaboration with Luovat and other important stakeholders located in and around Lahti. Together we can explore unused resources and business opportunities within Lahti, a city with a vivid fashion industry history and contemporary fashion scene.

Tässä yhteissuunnittelua hyödyntävässä työpajassa osallistujat tulevat kehittämään monipuolisia skenaarioita “Business Model Canvas”-liiketoiminnan suunnittelumallia apuna käyttäen löytääkseen uusia ansaitsemistapoja open source-muodin parista. Työpajaa vetävät Aalto ARTS:n professori Alastair Fuad-Luke sekä muotoilijat Natalia Mustonen (TaM, vaatesuunnittelija) ja Anja-Lisa Hirscher (Creative Sustainability-maisteriopiskelija) yhteistyössä Luovat ry:n ja muiden tärkeiden lahtelaisten tai Lahden lähiseuduilla vaikuttavien sidosryhmien kanssa. Yhdessä voimme tutustua käyttämättömiin voimavaroihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin Lahdessa, joka on tunnettu vaateteollisuushistoriastaan ja toimii yhä eloisana muodin tapahtumapaikkana.

Registration / ilmoittautumiset:
al.hirscher@gmail.com